0316 - 22 41 59

info@gcdidam.nl

Geriatrienetwerk Didam

Inloggen
Naam
Wachtwoord   
 

 

Het geriatrienetwerk Didam bestaat uit vertegenwoordigers van diverse instanties, zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare oudere in Didam.

Het netwerk wil de zorg aan de kwetsbare oudere verbeteren middels:
-  vroegsignalering van problematiek rond de kwetsbare oudere en mantelzorgers
-  het op de hoogte houden van elkaars deskundigheid en mogelijkheden binnen het netwerk
-  samenwerking, die plaats vindt via korte lijnen, transparant, deskundig en open
-  hulp in praktische zin, die laagdrempelig is en afgestemd is op de vraag van de oudere.


Ook wil men aansluiting vinden bij elkaar. Elkaars werkwijzes aanvullen, versterken en gebruik maken van ieders expertise. 

 

Jaarlijks wordt door het geriatrienetwerk een werkconferentie georganiseerd voor de zorg- en hulpverleners in Didam. Deze conferenties hebben naast kennisvergroting rondom de zorg voor de kwetsbare oudere, ook als doel dat we elkaar leren kennen en met elkaar netwerken.


Het bevorderen van de korte lijnen is ook aangepakt door het ontwikkelen van een sociale kaart ouderenzorg voor hulp- en zorgverleners. Men weet wie betrokken is in de ouderenzorg en hoe deze te bereiken.
Hiervoor is ook het hulpverlenerspaspoort bedoeld. Deze is net als de sociale kaart ontwikkeld door het geriatrienetwerk en is te gebruiken bij de zorg voor de kwetsbare oudere.
Hulpverlenerspaspoort: Op ťťn kaart overzichtelijk in beeld welke hulpverleners betrokken zijn bij de zorg voor de kwetsbare oudere. De oudere kan deze kaart bijvoorbeeld meenemen als hij/zij een afspraak heeft bij een specialist of tijdens opname. Er is dan eenvoudig contact te leggen met de juiste hulp- of zorgverlener voor meer informatie of wijzigingen.
De sociale kaart is een overzicht van alle hulp- of zorgverleners op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waar de (kwetsbare) oudere mogelijk mee te maken zou kunnen krijgen. De sociale kaart is bedoeld voor de professionals, zodat zij eenvoudig onderling contact kunnen leggen en/of de oudere kunnen verwijzen naar de juiste hulp- of zorgverlener.
Meer informatie over het hulpverlenerspaspoort en de sociale kaart staan op het intranet van deze website. 

 

 In 2015 is de PIM (Patienten Informatie Map) ontwikkeld. Met de PIM willen we de kwetsbare oudere, zijn mantelzorgers en de zorgverleners overzicht geven van alle betrokken zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo kan men elkaar eenvoudig bereiken en op de hoogte blijven van wijzigingen, doelstellingen etc.

Januari 2016 is gestart met een pilot bij een klein aantal kwetsbare ouderen. Gedurende de pilot zal bekeken worden of er aanpassingen nodig zijn in de PIM.

 

Zorg- en hulpverleners in Didam hebben een inlogcode gekregen voor het intranet.  Bent u zorgverlener in  Didam en u hebt nog geen inlogcode, stuurt u dan een mail naar:
ouderenzorg@gcdidam.nl

 

Ook als u vragen hebt over het geriatrienetwerk Didam mailt u dan naar bovenstaand adres.