0316 - 22 41 59

info@gcdidam.nl
Jeugdgezondheidszorg Sensire 0 t/m 4 jarigen

 

Panhuis 52
6941 BZ Didam


Begane grond, kamernummer 0.10

 

Tel: 0900  -  9864 

 

 

 

,

 

Tien dagen na de geboorte van onze zoon Sem, kwam de jeugdverpleegkundige op huisbezoek.
Sem werd gewogen en ik kon mijn vragen over de borstvoeding aan haar stellen. Na een maand ging ik met hem naar het consultatiebureau voor de lichamelijke controle en na twee maanden voor zijn eerste inenting. Weer kon ik allerlei vragen stellen. En dat vind ik nou zo prettig, want wij maakten ons wat zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van onze driejarige dochter Iris. Gelukkig kon de jeugdverpleegkundige me geruststellen.

 

Yunio is een onderdeel van Sensire en bestaat uit de klantlijn jeugdgezondheidszorg.
Yunio jeugdgezondheidszorg biedt alle ouders/verzorgers met kinderen in de
leeftijd van nul tot vier jaar een aantal diensten aan waarvan het
consultatiebureau de meest bekende is.
Yunio jeugdgezondheidszorg voert het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg
uit, waarin is vastgesteld welke zorg aan kinderen van nul tot negentien
jaar moet worden aangeboden. Zij doet dit vanuit de Wet collectieve
preventie volksgezondheid, onder de regie van de gemeenten.
Yunio jeugdgezondheidszorg werkt samen met de GGD jeugdgezondheidszorg. Er
is een integraal doorlopende lijn van nul tot negentien jaar. 
Wij willen uw kind graag de kans geven zich te ontwikkelen in een
aandachtsvolle, veilige omgeving, waarin problemen worden voorkomen of
tijdig worden gesignaleerd en opgepakt.
De jeugdgezondheidszorg wil dit onder andere bereiken door een intensieve
samenwerking met andere disciplines zoals; de verloskundige, kraamzorg,
kinderopvang en de partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De
continuÔteit van zorg wordt hierdoor gewaarborgd. Het zorgaanbod wordt
continue afgestemd op de vraag van de ouder en het kind.

 

Start zorgverlening
Elk nieuw kind wordt via de gemeente aangemeld, zowel na de geboorte als na
verhuizing.
De jeugdverpleegkundige brengt een huisbezoek bij de ouders/verzorgers van
hun kind. Het huisbezoek is onder meer bedoeld om kennis te maken en als
begin van een relatie.

 

Bereikbaarheid
Voor inhoudelijke vragen en advies:   0900-9864 van 7.00 uur - 24.00 uur

of via mailadres: Jgz.Team.Montferland@yunio.nl

 

Wijzigingen/afspraken consultatiebureau
Op werkdagen van 08.00 - 13.00 uur:    0314 - 35 77 39  of via mailadres: JGZ.administratie@yunio.nl
 

 

CJG spreekuur/ inloopspreekuur voor al uw (opvoed)vragen

Maandag van 15.30 - 16.30 uur (m.u.v.feestdagen)

 

Diensten  jeugdgezondheidszorg
De diensten van Yunio jeugdgezondheidszorg bestaan onder meer uit:
 *   standaardhuisbezoek / indicatie huisbezoek
 *   consultatiebureau / vaccinaties
 *   gehoortest
 *   spreekuren / telefonische bereikbaarheid
 *   video-hometraining
 *   home-start
 *   cursussen en thema-avonden

 

Klik hier voor onze informatiefolder

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar  www.yunio.nl