« terug naar vorige pagina

Geriatrienetwerk Didam

Het geriatrienetwerk Didam bestaat uit vertegenwoordigers van diverse instanties, zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare oudere in Didam.

Het netwerk wil de zorg aan de kwetsbare oudere verbeteren middels:

 • vroegsignalering van problematiek rond de kwetsbare oudere en mantelzorgers
 • het op de hoogte houden van elkaars deskundigheid en mogelijkheden binnen het netwerk
 • samenwerking, die plaats vindt via korte lijnen, transparant, deskundig en open
 • hulp in praktische zin, die laagdrempelig is en afgestemd op de vraag van de oudere.

Ook wil men aansluiting vinden bij elkaar. Elkaars werkwijzen aanvullen, versterken en gebruik maken van ieders expertise.

Jaarlijks wordt door het geriatrienetwerk een werkconferentie georganiseerd voor de zorg- en hulpverleners in Didam. Deze conferenties hebben naast kennisvergroting rondom de zorg voor de kwetsbare oudere, ook als doel dat we elkaar leren kennen en met elkaar netwerken.

Het bevorderen van de korte lijnen is ook aangepakt door het ontwikkelen van een sociale kaart ouderenzorg voor hulp- en zorgverleners. Men weet wie betrokken is in de ouderenzorg en hoe deze te bereiken.

 • De sociale kaart is ontwikkeld door het geriatrienetwerk en is te gebruiken bij de zorg voor de kwetsbare oudere.De sociale kaart is een overzicht van alle hulp- of zorgverleners op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waar de (kwetsbare) oudere mogelijk mee te maken zou kunnen krijgen. De sociale kaart is bedoeld voor de professionals, zodat zij eenvoudig onderling contact kunnen leggen en/of de oudere kunnen verwijzen naar de juiste hulp- of zorgverlener.
 • In het verleden zijn het hulpverlenerspaspoort en de PIM (Patiënten Informatie Map) ontwikkeld door het Geriatrienetwerk. Het doel voor beide was het in kaart brengen van de hulp- en zorgverleners rondom de oudere, op de hoogte zijn van elkaars doelstellingen en eenvoudig met elkaar in contact komen.
 • In 2016 is gestart met een nieuwe pilot, communicatie met cliënt/patiënt, mantelzorgers en zorg/hulpverleners waarbij de cliënt bepaalt wie er mee doet. In Didam is er middels een werkconferentie voor gekozen om de pilot te gaan uitvoeren met OZO verbindzorg. Inmiddels is het geen pilot meer en wordt OZO in heel Didam gebruikt na toestemming van de cliënt/patiënt.
  Met de invoering van OZO verbindzorg zijn de PIM en voor een deel ook het hulpverlenerspaspoort overbodig geworden.

 

Als u vragen hebt over het geriatrienetwerk Didam mailt u dan naar ouderenzorg@gcdidam.nl

 

Meer informatie

 • Voor de jaarlijkse werkconferenties worden alle zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare oudere in Didam uitgenodigd. 
  Tijdens de werkconferenties is er naast kennisvergroting door sprekers, mogelijkheid tot uitwisselen van informatie, nader kennis maken met elkaar en netwerken.

  Werkconferenties afgelopen jaren:

  2018: Transities in de zorg: van ziekte van gezondheid en van patiënt naar burger!
  Sprekers:
  Dr. Marianne Dees, huisarts en programmaleider Integraal Wijkgericht Werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Public Health van het RadboudUMC
  Ceciel Raben, buurtverbinder DigiDIEK
  Drs. Kirsten Tinneveld, Maak de Burger Meester
  Chantal Walg, Proscoop

  2017: Op uw Gezondheid – Proost!
  Alcoholgebruik bij ouderen
  Spreker:
  Anton Selman, Adviseur Preventie Iriszorg

  2016:Let’s T@lk
  Sprekers:
  Communicatietool EGPO
  OZO verbindzorg

  2015: Sociaal isolement ouderen. Mantelzorg: de oplossing?
  Sprekers:
  Prof. Dr. Guus Schrijvers (oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom
  Dhr. A. Hermsen (projectleider Sensire)
  Mw. E. Navis, mw. A. Hoogerwerf (Mantelzorgconsulent, Welcom Didam)
  Dhr. G. Teunissen (gemeenteraadslid CDA Montferland)                                                                                             

  2014: Diabetes  en de kwetsbare oudere
  Spreker:
  Mw. D. te Pas, diabetesverpleegkundige

  2012: De wondere wereld van dementie
  Spreker:
  Mw. A. van der Plaats, sociaal geriater

  2011: Medicatie bij de kwetsbare oudere
  Sprekers:
  Dhr. J. Hermsen (apotheker)
  Dr. F. Unck (psychiater)
  Dr. F. Schaapsmeerders (specialist ouderengeneeskunde)
  Dr. R. van Wegen (specialist ouderengeneeskunde)

  2011: De 3 D’s: delier, depressie, dementie
  Sprekers:
  Dr. F. Unck (psychiater)
  Dr.F. Schaapsmeerders (specialist ouderengeneeskunde)
  Mw. I. Kleinlugtenbelt (CIZ)

  2010: De kwetsbare oudere (screenen of niet)
  Spreker:
  Prof. Dr. M. Olde Rikkert (geriater)

 • Het geriatrienetwerk Didam.

  Vanuit het geriatrienetwerk worden ideeën aangedragen en ontwikkeld om tot verbetering van de zorg rondom de kwetsbare oudere op de gebieden van wonen, welzijn en zorg te komen.
  Tevens organiseert zij jaarlijks een werkconferentie voor alle professionals op het gebied van ouderenzorg in Didam.

  In het geriatrienetwerk Didam hebben de volgende leden plaats:
  N. Bruins/H. Voerman           Sociaal team/Gemeente Montferland   
                                                       Wijkverpleegkundige Sensire
                                                       Wijkverpleegkundige STMG
  H. Koerntjes                              Liemerije
  J. Koers                                      Poh ouderenzorg, huisartsenpraktijk
  S. Kraan                                     Poh ouderenzorg, huisartsenpraktijk
  M. Martens                                Klantencoach, Plavei
  B. Meijer                                    Bestuurder Gezondheidscentrum Didam
  R. Pol                                          Geriatrie, Rijnstate
  C. Post                                        Casemanager dementie, STMG
  K. Snel                                        Ergotherapie, namens disciplines GC Didam
  C. Kuipers                                  Welcom

   

 • Binnen het Gezondheidscentrum Didam is al jaren een groep zorgverleners actief op het gebied van de ouderenzorg. Samenwerking was er al, maar vooral op ‘patiëntnivo’. Deze groep zorgverleners is bij elkaar gaan zitten om multidisciplinair naar de kwetsbare oudere te kijken, als geriatrienetwerk. Naast de directe zorg voor de patiënt is onder andere ook gekeken naar de communicatie binnen de zorg, het multidisciplinaire zorgplan en de samenwerking met andere partners buiten het gezondheidscentrum.

  In 2011 heeft het Gezondheidscentrum met hulp van Caransscoop (regionale ondersteuningsstructuur) diverse organisaties op de gebieden wonen, welzijn en zorg benaderd om het geriatrienetwerk Didam vorm te geven. 
  Op 16-09-2011 tijdens de 1e bijeenkomst van de lokaal betrokken organisaties is een convenant ondertekend.

  Hierna is begonnen om de stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep vorm te geven. Een aantal deelnemers van het interne netwerk heeft plaatsgenomen in het geriatrienetwerk Didam, aangevuld met andere disciplines.