« terug naar vorige pagina

Netwerk Ouderen Didam

Het Geriatrie Netwerk Didam heeft de afgelopen periode enkele veranderingen ondergaan. Er zijn wijzigingen in de aangesloten deelnemers en de werkafspraken zijn herzien.
Het netwerk richt zich ook op de oudere zonder geriatrische problemen, de normale veroudering en preventie.
Om aan te sluiten bij de maatschappelijke beweging van ziektegerichte zorg naar een persoonsgerichte benadering is de naam gewijzigd in Netwerk Ouderen Didam.

Hierbij gaat het niet alleen om ziekte en zorg, maar ook om gezondheid en gedrag.
Er is aandacht voor de kwetsbare oudere, bijvoorbeeld de oudere met dementie en de oudere met beperkte gezondheidsvaardigheden. Welzijn en preventie zijn thema’s wat binnen deze groep een grote rol heeft.

Het netwerk wil de zorg voor ouderen en de samenwerking met professionals in Didam verbeteren.
Deelnemers verlenen zorg vanuit de visie Positieve Gezondheid.
Gezamenlijk werken deelnemers aan het tot stand komen van samenwerkingsafspraken.

Jaarlijks wordt er een werkconferentie georganiseerd voor de zorg- en hulpverleners in Didam.

Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de medische, zorg en welzijnsorganisaties in Didam.

Als u vragen heeft over het Netwerk Ouderen Didam stuur dan een mail naar de coördinator van het netwerk, Joke Koers : j.koers@gcdidam.nl

Meer informatie

 • Voor de jaarlijkse werkconferenties worden alle zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare oudere in Didam uitgenodigd. 
  Tijdens de werkconferenties is er naast kennisvergroting door sprekers, mogelijkheid tot uitwisselen van informatie, nader kennis maken met elkaar en netwerken.

  Werkconferenties afgelopen jaren:

  2022: Op de been blijven: Over valpreventie en de risico’s bij ouderen
  Sprekers:
  Karen Snel, ergotherapeut en Esmée Doeleman, geriatriefysiotherapeut i.o.
  Joke Koers en Simone Delsing, praktijkverpleegkundigen ouderenzorg
  Workshops met Karen Snel, Esmée Doeleman en Nicole van den Boom (diëtist)
  Dennis Weijers, beleidsmedewerker gezonde leefstijl, gemeente Montferland
  Kevin Steenkamp, beweegmakelaar Welcom

  2018: Transities in de zorg: van ziekte van gezondheid en van patiënt naar burger!
  Sprekers:
  Dr. Marianne Dees, huisarts en programmaleider Integraal Wijkgericht Werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Public Health van het RadboudUMC
  Ceciel Raben, buurtverbinder DigiDIEK
  Drs. Kirsten Tinneveld, Maak de Burger Meester
  Chantal Walg, Proscoop

  2017: Op uw Gezondheid – Proost!
  Alcoholgebruik bij ouderen
  Spreker:
  Anton Selman, Adviseur Preventie Iriszorg

  2016:Let’s T@lk
  Sprekers:
  Communicatietool EGPO
  OZO verbindzorg

  2015: Sociaal isolement ouderen. Mantelzorg: de oplossing?
  Sprekers:
  Prof. Dr. Guus Schrijvers (oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom
  Dhr. A. Hermsen (projectleider Sensire)
  Mw. E. Navis, mw. A. Hoogerwerf (Mantelzorgconsulent, Welcom Didam)
  Dhr. G. Teunissen (gemeenteraadslid CDA Montferland)                                                                                             

  2014: Diabetes  en de kwetsbare oudere
  Spreker:
  Mw. D. te Pas, diabetesverpleegkundige

  2012: De wondere wereld van dementie
  Spreker:
  Mw. A. van der Plaats, sociaal geriater

  2011: Medicatie bij de kwetsbare oudere
  Sprekers:
  Dhr. J. Hermsen (apotheker)
  Dr. F. Unck (psychiater)
  Dr. F. Schaapsmeerders (specialist ouderengeneeskunde)
  Dr. R. van Wegen (specialist ouderengeneeskunde)

  2011: De 3 D’s: delier, depressie, dementie
  Sprekers:
  Dr. F. Unck (psychiater)
  Dr.F. Schaapsmeerders (specialist ouderengeneeskunde)
  Mw. I. Kleinlugtenbelt (CIZ)

  2010: De kwetsbare oudere (screenen of niet)
  Spreker:
  Prof. Dr. M. Olde Rikkert (geriater)

 • Deelnemers zijn vertegenwoordigers vanuit het medisch, zorg en welzijn domein.

  Contact en afstemming is er met interne netwerken en regionale netwerken zoals Keten Dementie de Liemers, Dementiewerkgroep Gemeente Montferland en Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek.

  In 2021 zal er weer een werkconferentie georganiseerd worden.

   

  De deelnemers van het Netwerk Ouderen zijn:

  Nienke Bruins                                  Sociaal Team Montferland
  Chantal Kuipers                               Seniorenconsulent Welcom
                                                               Wijkverpleegkundige Sensire
                                                               Wijkverpleegkundige STMG
  Daniëlle Reukers                              Trajectbegeleider/casemanager Dementie Sensire
  Karen Snel                                         Ergotherapeut, namens paramedische disciplines GC Didam
  Irma Immedal                                   Locatiemanager Meulenvelden, Liemerije
  Joke Koers                                         Praktijkverpleegkundige Ouderen, namens
                                                                 Huisartsenpraktijk(en) GC Didam

   

   

 • Binnen het Gezondheidscentrum Didam is al jaren een groep zorgverleners actief op het gebied van de ouderenzorg. Samenwerking was er al, maar vooral op ‘patiëntnivo’. Deze groep zorgverleners is bij elkaar gaan zitten om multidisciplinair naar de kwetsbare oudere te kijken, als geriatrienetwerk. Naast de directe zorg voor de patiënt is onder andere ook gekeken naar de communicatie binnen de zorg, het multidisciplinaire zorgplan en de samenwerking met andere partners buiten het gezondheidscentrum.

  In 2011 heeft het Gezondheidscentrum met hulp van Caransscoop (regionale ondersteuningsstructuur) diverse organisaties op de gebieden wonen, welzijn en zorg benaderd om het geriatrienetwerk Didam vorm te geven. 
  Op 16-09-2011 tijdens de 1e bijeenkomst van de lokaal betrokken organisaties is een convenant ondertekend.

  Hierna is begonnen om de stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep vorm te geven. Een aantal deelnemers van het interne netwerk heeft plaatsgenomen in het geriatrienetwerk Didam, aangevuld met andere disciplines.