« terug naar vorige pagina

Wondzorg

Wondprotocol Didam

Ontwikkeling wondprotocol Didam

Dit wondprotocol is ontwikkeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in Didam. Huisartsen, thuiszorgmedewerkers, doktersassistentes en medewerkers van Hemels Apotheken signaleerden dat de grote hoeveelheid verschillende wondmaterialen op de markt zorgen voor veel onduidelijkheid. De vraag die steeds gesteld werd, was welk materiaal kan nu het beste ingezet worden bij die ene wond. 
Het bestellen van het wondmateriaal en de tijdige bezorging bij de patiënt kostte veel tijd en inspanning en verliep niet altijd vlekkeloos. 
Daarnaast bleek uit ervaring dat er een verbeterslag gemaakt kon worden inzake de communicatie over wond(behandeling).

Op basis van bovenstaande knelpunten werd een multidisciplinaire werkgroep samengesteld. De leden van de werkgroep zijn voortvarend aan de slag gegaan op basis van hun ervaring en hebben een wondprotocol ontwikkeld. In 2011 was de eerste uitgave hiervan. In 2017 is het gehele protocol herzien, waarna deze in 2018 opnieuw is uitgebracht naar alle gebruikers in Didam.

Op de ene kant van het wondprotocol  staan adviezen ten aanzien van wondzorg beschreven en de wijze van wondzorg aan de hand van enkele classificaties (TIME- model en WCS classificatiemodel).
Op de andere zijde van het wondprotocol staan veel gebruikte wondmaterialen met maatvoering overzichtelijk in een lijst, met aantallen per verpakkingseenheid en het ZI-nummer (zorgindex nummer). 
Dit ZI-nummer kan doorgegeven worden aan de doktersassistente en zij kan dan eenvoudig het bijbehorende wondmateriaal opzoeken en bestellen.

Het wondprotocol is in bezit van de hulpverleners, die betrokken zijn bij de wondzorg in Didam.

Mocht u verdere vragen hebben over het wondprotocol, mail dan naar wondzorg@gcdidam.nl