Zorgprogramma SOLK

Het Zorgprogramma SOLK* biedt cliënten de mogelijkheid om in de eerste lijn, dus dichtbij huis, te revalideren.

* SOLK klachten zijn onder andere: chronische pijn, (chronische) vermoeidheid en fibromyalgie. Verder vallen nog vele andere medisch onvoldoende verklaarde klachten onder de werkhypothese SOLK; zie www.thuisarts.nl

Veelal worden cliënten met SOLK, in de eerste lijn, met beperkt succes behandeld. Soms moeten ze voor revalidatie naar gespecialiseerde centra verder van huis of met een lange wachtlijst.

Succesvolle behandeling vraagt onder andere:

 • vroegtijdige signalering en behandeling SOLK
 • de juiste kennis en attitude bij behandelaren
 • inzet van vaak meerdere hulpverleners, die ook de tijd hebben om het behandelplan van de cliënt op elkaar af te stemmen
 • duidelijke en regelmatige afstemming met de cliënt
 • juiste begeleiding in het weer inzetten van beweging, ontspanning en maatschappelijk functioneren

Zorgprogramma SOLK biedt deze mogelijkheden, in de eigen omgeving van de cliënt.

Voor vragen omtrent het zorgprogramma SOLK kunt u terecht bij

psychosomatisch fysiotherapeut M. Hoftiezer via m.hoftiezer@ezorg.nl

Meer informatie

Doel van het zorgprogramma SOLK is cliënten, zo vroegtijdig mogelijk en in eigen omgeving, optimale hulpverlening te bieden. Deze hulpverlening is erop gericht dat de cliënt een zo optimaal mogelijk lichamelijk en mentaal functioneren leert ervaren en hiermee op maat kan deelnemen binnen domeinen (bijv. gezin, werk) die voor de cliënt van belang zijn.

 • Huisarts
 • Psychosomatisch fysiotherapeut
 • verwijzend medisch specialist (denk aan bijvoorbeeld: revalidatie arts, reumatoloog, cardioloog, internist, MDL arts)

Indien nodig:

 • POH GGZ
 • Psycholoog
 • (psychosomatisch werkend) ergotherapeut

Daarnaast is de inzet van iedere eerstelijns hulpverlener mogelijk, mits dit bijdraagt aan de behandeling.

 1. Verwijzing door huisarts of specialist
 2. Intake met psychosomatisch fysiotherapeut
 3. Uitleg over de klachten (pijn- en psycho-educatie)
 4. Beweegplan:      –     minimaal 3 maanden in de vorm van training of
 • individueel goed begeleid thuis oefenprogramma
 1. Aandachts- en ontspanningstraining:
 • groepsbijeenkomsten of
 • individueel, indien geïndiceerd
 1. Tussen- en eindevaluaties (bij 3, 6 en 12 maanden) met psychosomatisch fysiotherapeut.

Indien geïndiceerd:

 • Psychosomatisch fysiotherapeut :
 • Individueel behandeltraject
  • POH GGZ:
 • begeleiding lichte psychische klachten gepaard gaande met de SOLK klachten
 • begeleiding leren omgaan met de SOLK klachten
 • begeleiding stress gerelateerde situaties verband houdend met de SOLK klachten
  • Psycholoog:

–      psychologisch gerelateerde diagnostiek

–      behandeling complexere psychische klachten gerelateerd aan of

gecombineerd met de SOLK klachten

 • Ergotherapeut (psychosomatisch werkend):
 • leren omgaan met de klachten in dagelijks leven of werk
 • indien geïndiceerd, inzetten en/ of aanvragen van hulpmiddelen

(behandeling van eerstelijns ergotherapeut vind plaats in thuis- of werksituatie van de client!)

Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats over deelnemende cliënten.

Ook achten wij het van belang dat werkgevers of andere betrokken instanties op de hoogte zijn van het door de client te doorlopen traject.

Indien noodzakelijk consulteren wij de tweedelijns revalidatiezorg of specialisten om begeleiding van de cliënt te optimaliseren.