« terug naar vorige pagina

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit zes cliënten die bekend zijn met de zorg en zorgverleners in het gezondheidscentrum t.w. dhr. J. Noordman, mevr. I. Gieling, mevr. A. Peters, mevr. D. Salemink en dhr. R. Scheerder.

Als Cliëntenraad binnen het Gezondheidscentrum Didam blikken wij even terug op de afgelopen periode van ons bestaan.

Sinds de oprichting in november 2010 hebben wij als Cliëntenraad door goed te luisteren en te signaleren, al de nodige verbeteringen aan kunnen brengen m.n. op het gebied van de aankleding,  de wachttijden voor het priklaboratorium en de bewegwijzering. Het plaatsen van schermen om meer privacy te waarborgen is ondertussen ook gebeurd. 

Tijdens het event ‘Didam in Beweging’ werd onze stand door de nodige belangstellenden bezocht. Wij zijn er tenslotte voor alle cliënten, patiënten en bezoekers van het Gezondheidscentrum om in geval van knelpunten en onvolkomenheden in de geboden zorg deze signalen op te pakken en daar ook daadkrachtig naar te handelen.

Voor de uitbreiding van ons Cliëntenraad kunnen wij nog wel enige versterking gebruiken. Dus voelt u hiervoor, schroom dan niet te mailen naar ons e-mailadres: cliëntenraad@gcdidam.nl of te bellen naar het Gezondheidscentrum, telefoon: 0316-224159, een brief schrijven mag u natuurlijk ook. Dit mag u sturen naar Gezondheidscentrum  Panhuis 52  6941 BZ  Didam.

Klik hier voor de informatiefolder

Van links naar rechts
mevr. A. Peters, mevr. I. Gieling, dhr. R. Scheerder en dhr. J. Noordman.

Niet op de foto mevr. D. Salemink