« terug naar vorige pagina

Ziekenhuis Slingeland

In het Slingeland Ziekenhuis staan zo’n 1.600 vaste medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan deskundigheid en veiligheid van de zorg voorop. Uiteraard is er betrokkenheid en aandacht voor de patiënt met een vriendelijke bejegening. 

Het Slingeland Ziekenhuis biedt de bewoners van de regio medisch specialistische zorg. Zij levert haar zorg op kundige en veilige wijze, organiseert de zorg patiëntgericht, waarbij betrokkenheid en aandacht voor de mens voorop staan.

De toekomstvisie van het Slingeland Ziekenhuis kan worden getypeerd als:

1. Het Slingeland Ziekenhuis wil een “maatschappelijke partner” zijn op het gebied van specialistische basiszorg in de Achterhoek. Als maatschappelijk partner is het Slingeland Ziekenhuis actief in regionale en transmurale samenwerkingsverbanden. Tevens zoekt het Slingeland Ziekenhuis regionaal actief aansluiting bij gemeentelijke taken rondom gezondheidszorgpreventie en de WMO.

2. Het Slingeland Ziekenhuis wil zich bovengemiddeld en bovenregionaal onderscheiden op medisch inhoudelijk gebied en op de manier waarop de zorg wordt geleverd.

3. Het Slingeland Ziekenhuis wil een “solide” zorginstelling zijn, waarbij er geen twijfel bestaat over kwaliteit, veiligheid of financiële positie. Dit betekent dat het Slingeland Ziekenhuis in de regio bekend staat als een gezonde instelling, waar de patiënten van op aan kunnen.

Vanuit de missie en visie is een strategie opgebouwd. De strategie bestaat uit drie strategische concepten, zorginhoudelijke focus en huis op orde. Per punt zijn inhoudelijke hoofdlijnen gedefinieerd en plannen opgesteld.

Per strategisch onderdeel zijn hieronder de hoofdonderdelen weergegeven:

Strategische concepten:

     – Glazen ziekenhuis.

     – Regie bij de patiënt.

     – Gastvrijheid.

Zorginhoudelijk aanbod:

    – Focus op ouderen.

    – Moeder en kind.

    – Faciliteren 1e lijn.

    – Oncologie.

    – Vaattijden.

   – Chronische zorg.

   – Acute en intensieve zorg.

   – Electieve zorg.

   – Preventie en lifestyle.

Huis op orde / Continu verbeteren:

   – Kwaliteit en Veiligheid.

   – Aantrekkelijk om te werken.

   – Marketing en communicatie.

   – Informatisering en Automatisering.

   – Lange Termijn Huisvestingsplan.

   – Solide financiële positie.

   – Efficiencyprogramma.

  – Resultaatgerichtheid en organisatieontwikkeling.

  – Strategische samenwerking.

 

Voor meer informatie ga naar www.slingeland.nl