Waar kunnen wij u mee helpen?

Over Sociaal Raadsliedenwerk Sensire

Het Bureau Sociaal Raadslieden geeft informatie en advies over allerlei wetten en regelgevingen en over het doolhof van overheidsinstellingen en particuliere instanties. U kunt ook hulp krijgen bij het indienen van aanvragen en bezwaarschriften en bij het invullen van formulieren.

Het sociaal raadsliedenwerk kan bemiddelen bij problemen met personen en instanties, bijvoorbeeld door een brief te schrijven, te telefoneren of door een gesprek. Wanneer het nodig is, verwijzen zij naar instellingen of personen die u beter van dienst kunnen zijn.

Openingstijden

Medewerkers

Lisa Olthof
Marinus Laban