Over Siza

Ieder kind verdient de kans verschil te maken in de wereld. Heb jij, of heeft jouw kind een beperking, dan kun je vragen hebben over hoe je jouw kind de beste kansen kunt bieden. Of hoe je de beperking in jullie gezinsleven een plek kunt geven. Wij hebben ervaring met beperkingen en helpen je antwoord te krijgen op je vragen. Ook als de opvoeding ingewikkeld wordt, zijn wij er.

Vragen?

Welke vraag je ook hebt, wij denken graag met je mee over de mogelijkheden. Neem dan contact op met SizaEntree:
 
088 - 377 91 99
sizaentree@siza.nl

Meer informatie

  • Opvoeden betekent dat je jouw kind een veilige omgeving biedt waar hij of zij zich kan ontwikkelen tot iemand die zoveel mogelijk zijn of haar eigen leven kan leiden. 

    Heeft je kind een beperking of chronische ziekte, dan verloopt zijn of haar ontwikkeling niet altijd vanzelfsprekend. Met onze ondersteuning leer je omgaan met het gedrag dat de beperking of ziekte met zich meebrengt.

    Lukt het je door jouw beperking niet om voor je kind(-eren) een voldoende stabiele en veilige omgeving te creëren, of komen er in je gezin meerdere problemen samen die de veiligheid in de weg staan? Dan zijn wij er om je gezin te ondersteunen. Wij kijken met jou en je gezin en wanneer nodig ook met de mensen om jullie heen, naar wat jullie nodig hebben om een veilig thuis te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld ondersteuning in de opvoeding zijn, maar ook het hebben van werk of een sterker netwerk. Je werkt met ons aan persoonlijke doelen en aan de relatie met je kind totdat jullie het gezinsleven weer samen kunnen oppakken.

  • In het dagelijks leven van je gezin kan veel tijd en aandacht gaan naar de zorg voor je kind met een beperking of chronische ziekte. Dit is soms lastig te combineren met bijvoorbeeld de zorg voor andere gezinsleden, het huishouden, werk, ontspanning en sociale contacten. Wij bieden praktische gezinsondersteuning waarmee we jou en je gezin ontlasten van de zorgtaken. Daarnaast kunnen wij je vaardigheden aanleren waardoor je of jullie zelfredzaamheid vergroot wordt. 

    De ontwikkeling van het kind staat in onze ondersteuning centraal. Tijdens de begeleiding werken we samen aan het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en het versterken van vaardigheden.

  • Hebben jullie een plek gevonden binnen het regulier of speciaal onderwijs, maar is daarin extra ondersteuning gewenst? Wij bieden extra individuele begeleiding op school, waarmee je kind zich op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied verder kan ontwikkelen. Wij kunnen meedenken en meekijken met de leerkrachten en waar nodig ondersteunen. 

Openingstijden

Medewerkers

Aloys te Braake
Sanne Seesink
Lenny Arendsen
Jorien Munning
Emmy Broshuis
Danielle Reineman