Psycholoog


2410
logo

Panhuis 52, 6941 BZ Didam, Nederland

0316224267

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag
Zondag

Maak kennis met onze samenwerkingspartners

Over Psycholoog

Vacature

Gezondheidscentrum Didam is een ambitieuze organisatie om duurzaam vorm en inhoud te geven aan de gezondheidsvraagstukken van morgen. We werken constructief samen met onze partners vanuit gezondheidszorg, sociaal domein, sport en welzijn waarbij de vraag van de inwoner het startpunt is van wijkgerichte samenwerking.

Psychologenpraktijk Steigenga is een actieve generalistische GGZ praktijk voor psychologisch onderzoek en behandeling van (jong)volwassenen. Door een toenemende hulpvraag, met name op het gebied van angst en trauma, komen we graag in gesprek met een ervaren

(GZ-)psycholoog volwassenen met als specialisme angst en trauma minimaal 16 uur per week met mogelijkheid tot overname praktijk

 Wat breng je mee?

  • afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog, richting volwassenen
  • opleiding EMDR afgerond hebben (VEN geaccrediteerd)
  • kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie
  • ervaring in de Generalistische GGZ
  • bereidheid tot zelfstandig praktijkvoeren

Aanbod

  • een interessante baan middenin een ambitieus multidisciplinair gezondheidscentrum
  • prettige, informele sfeer binnen de praktijk en met de andere
  • betaling op ZZP-basis

Enthousiast?

Je kunt je motivatie en cv tot 01 september 2024 richten aan Fred Steigenga via praktijk.steigenga@gmail.com

 

 

Over praktijk Steigenga

Psychologie praktijk Steigenga richt zich vooral op de behandeling van  volwassenen met sociaal- emotionele problemen.

De praktijk van de psycholoog is gevestigd in het gezondheidscentrum Didam.

De psycholoog is een universitair opgeleid gedragswetenschapper.

 

Met welke vragen en problemen kan ik terecht bij de psycholoog?

Voor alle mogelijke psychologische problemen kunt u bij de psycholoog terecht. Of het nu gaat om vage klachten of concrete problemen, zoals bijvoorbeeld angsten, depressiviteit, trauma’s of dwanggedachten.

Traumatische stress stoornissen, angsten en weinig zelfvertrouwen kunnen behandeld worden met de  nieuwe EMDR therapie.

 

Hoe verloopt de procedure?

U kunt bellen naar het telefoonnummer 0316-224267 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur voor het maken van een afspraak.

Na een eerste (telefonisch) contact vindt er een kennismakings- of intakegesprek plaats, waarbij nader op de hulpvraag wordt ingegaan. Daarin legt de psycholoog uit welke stappen ondernomen kunnen worden, zoals onderzoek, behandeling of begeleidingsgesprekken. Met u bekijkt de psycholoog of de psychologische behandeling kort- of langdurend zal zijn.

Als de conclusie is dat u baat heeft bij een kortdurende behandeling, zal de psycholoog zelf behandelen. De korte behandeling is er vooral op gericht om het evenwicht in het psychische, sociaal- emotioneel functioneren van u herstellen. Indien na de diagnose en indicatiestelling specialistische- langdurige hulp gewenst is, wordt u doorverwezen.

 

Is de praktijk officieel of wettelijk geregistreerd?

Ja, de psycholoog is wettelijk geregistreerd als GZ psycholoog. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) omschrijft waaraan een GezondheidsZorg psycholoog (GZ) moet voldoen.

Tevens is de psycholoog geregistreerd als Psycholoog NIP(reg).

 

Verloop van de behandeling.

Tijdens de sessies vindt afstemming met u plaats om te bekijken of de behandeling goed verloopt.

Mocht u ontevreden zijn, bespreekt dit eerst met de eigen behandelaar.

We zijn aangesloten bij het NIP, waar klachten  in behandeling genomen worden wanneer u er niet uitkomt met uw hulpverlener.

 

Wie betaalt de hulpverlening?

De psychologische hulp valt onder de basisverzekering.

Door uw huisarts kan u verwezen worden naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.
Sinds 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ.

Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ.

Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor de behandelingen vanaf 18 jaar betaalt u wel uw eigen risico.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

De psycholoog moet uw gegevens tenminste 20 jaar lang in een dossier bewaren. Indien de behandeling afgelopen is, gaat het dossier in het digitaal archief. Als andere hulpverleners gegevens willen over u, moet u daarvoor schriftelijk toestemming geven.

 

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid.

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).