Psycholoog


2410
logo

Panhuis 52, 6941 BZ Didam, Nederland

0316224267

https://www.psychologiedoesburg.nl

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag
Zondag

Maak kennis met onze samenwerkingspartners

Over Psycholoog

Over praktijk Steigenga

Psychologie praktijk Steigenga richt zich vooral op de behandeling van kinderen en jeugdigen en volwassenen met sociaal- emotionele problemen. Bij kinderen en jongeren worden de ouders/verzorgers betrokken. Daarnaast is ook onderzoek mogelijk naar verstandelijk of persoonlijk functioneren van kinderen/jeugdigen en volwassenen.

Wat is een psychologische praktijk?

De gezondheidszorg is ingedeeld in drie lijnen. De eerste lijn, waar bijvoorbeeld ook de huisarts in zit, is de lijn waar de hulpverleners ter plekke aanwezig zijn. De praktijk van de psycholoog zit in de eerste lijn, is dus gevestigd in uw omgeving en is snel bereikbaar.

Een psycholoog is een universitair opgeleid gedragswetenschapper die werkt in een praktijk. In de psychologische praktijk komen kinderen, jeugdigen en volwassenen die klachten van psychische aard hebben.

Met welke vragen en problemen kan ik terecht bij de psycholoog?

Voor alle mogelijke psychologische problemen kunt u bij de psycholoog terecht. Of het nu gaat om vage klachten, onbestemde angsten of concrete problemen, zoals bijvoorbeeld problemen in de omgang met volwassenen en /of kinderen, diverse angsten en fobieën, depressiviteit, dwanggedachten of andere klachten waarbij de arts geen lichamelijke oorzaak kan vinden. Tenslotte kunnen post traumatische stress stoornissen, fobieën en weinig zelfvertrouwen ook behandeld worden met de  nieuwe EMDR therapie voor volwassenen en kinderen.

Zijn er wachtlijsten voor de psychologische praktijk?

Wachttijden psychologenpraktijk Steigenga: zie website: www.psychologiedoesburg.nl

U kunt bellen naar het telefoonnummer 0316-224267 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Hoe verloopt de procedure?

Na een eerste (telefonisch) contact vindt er een kennismakings- of intakegesprek plaats, waarbij nader op de hulpvraag wordt ingegaan. Daarin legt de psycholoog uit welke stappen ondernomen kunnen worden, zoals onderzoek, behandeling of begeleidingsgesprekken. Met u bekijkt de psycholoog of de psychologische behandeling kort- of langdurend, ambulant of klinisch zal zijn. Als de conclusie is dat u of uw kind baat heeft bij een kortdurende behandeling, zal de psycholoog zelf behandelen. De korte behandeling is er vooral op gericht om het evenwicht in het psychische, sociaal- emotioneel functioneren van u en/of uw kind te herstellen. Indien na de diagnose en indicatiestelling specialistische- langdurige hulp gewenst is, wordt u doorverwezen.

Is de praktijk officieel of wettelijk geregistreerd?

Ja, de psycholoog is wettelijk geregistreerd als GZ psycholoog. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) omschrijft waaraan een GezondheidsZorg psycholoog (GZ) moet voldoen. Tevens is de psycholoog geregistreerd als:

  • Psycholoog NIP
  • Kinder-jeugdpsycholoog
  • EMDR- practitioner

De (beroeps)verenigingen stellen eisen aan regelmatige deskundigheidsbevordering en kwaliteitshandhaving.

De psycholoog valt onder klachtenregeling en wettelijk geregeld tuchtrecht.

Wie betaalt de hulpverlening?

Per 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Deze hulp valt onder uw basisverzekering. Kan de huisarts u niet verder behandelen, dan verwijst hij u naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.
Sinds 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ.

Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor de behandelingen vanaf 18 jaar betaalt u wel uw eigen risico. De behandelingskosten voor kinderen van 0 tot 18 jaar worden helemaal vergoed. Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente de vergoeding van de GGZ voor kinderen tot 18 jaar op zich nemen.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

De psycholoog moet uw gegevens tenminste 20 jaar lang in een dossier bewaren. Indien de behandeling afgelopen is, gaat het dossier in het archief. Als andere hulpverleners gegevens willen over u, moet u daarvoor schriftelijk toestemming geven. Ook kinderen vanaf 12 jaar dienen daarvoor toestemming te geven.

Praktijkfolder

De psychologische praktijk maakt deel uit van een samenwerkingsverband met andere praktijken in de regio. Collegiaal overleg over de aanpak of behandelwijzen vindt regelmatig plaats.

Kwaliteitregister

 

Kwaliteitsstatuut F.P. Steigenga

Kwaliteitsstatuut M. Bolscher

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar https://www.psychologiedoesburg.nl