De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat iedereen zolang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen en de ondersteuning krijgt die nodig is. Dat kan alleen samen met u en alle andere inwoners.

U wordt steeds meer zelf verantwoordelijk voor uw eigen welzijn, inkomen, gezondheid en oude dag. Meer dan ooit is het sociale netwerk belangrijk.  Aan de kwetsbare inwoners die dit zelf niet kunnen biedt de gemeente hulp.

We moeten er samen voor zorgen dat iedereen meetelt en meedoet. Dat iedereen met plezier in Montferland woont. Zorgen doen we met elkaar!

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het Sociaal Team van de gemeente Montferland voert deze taken uit.

Voor wie?

Het sociaal team van de gemeente Montferland is er speciaal voor mensen die een hulpvraag hebben op het gebied van:

 • zorg (Wmo, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, gehandicaptenvoorzieningen, vervoersvoorziening zoals scootmobiel of regiotaxipas);
 • jeugdzorg (voor alle opvoedkundige vragen mbt kinderen en jongeren t/m 18, specialistische (jeugd-GGZ of jeugdhulp);
 • volwassenenzorg (persoonlijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, werk, mee te doen in de samenleving, mantelzorgers).

Wat doet het sociaal team?

De medewerkers van het Sociaal Team Montferland hebben verschillende achtergronden en ervaringen. Zij hebben goede contacten met de organisaties in de gemeente en zorginstellingen. Door deze krachten en kennis te bundelen hebben zij veel deskundigheid in huis om samen met u te zoeken naar oplossingen voor uw vraag of probleem.

Werkwijze sociaal team

 • het Sociaal Team Montferland zoekt naar praktische oplossing voor uw vragen of problemen;
 • dat doen zij samen met u, met uw familie, vrienden en buurtgenoten, met vrijwilligers en instellingen in de gemeente;
 • indien nodig, worden hulpmiddelen, professionele of specialistische hulp ingeschakeld;
 • gemaakte afspraken worden door het Sociaal Team opgenomen in uw (gezins)”plan van aanpak”;
 • het Sociaal Team biedt zelf ondersteuning en begeleiding maar kan ook specialistische hulp inschakelen;
 • het team werkt samen met onder meer huisartsen, consultatiebureau, onderwijs, andere zorgaanbieders en andere instanties zoals verenigingen in Montferland;
 • de inzet van het Sociaal Team is op vrijwillige basis en kosteloos. U houdt zelf de touwtjes in handen over uw situatie. Alle informatie die u deelt, is altijd vertrouwelijk;
 • binnen het Sociaal Team krijgt u één vaste medewerker voor uw vragen. Ons uitgangspunt is één contactpersoon, 1 (gezins)plan voor u of het hele gezin.

Voor meer informatie ga naar www.montferland.nl