Toegankelijke zorg

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem

Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is. We ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Daardoor blijft het beroep van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig. Bovendien blijft de huisartspraktijk herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders.

Centraal aanspreekpunt

Onze Huisartsen vormt één krachtige en efficiënte organisatie, die door de huisartsen wordt gedragen. Daarmee blijft de zorg voor de patiënt toegankelijk en van een hoge kwaliteit.

Onze Huisartsen is het centrale aanspreekpunt voor de (eerstelijns)zorg in Arnhem en omgeving.  

Onze Huisartsen heeft als doel:

  • Versterken en ondersteunen van de huisartsen;
  • Zorgen voor transparantie, goede communicatie, betrokkenheid, vernieuwing, initiatief, betrouw-baarheid en verbinding in de organisatie;
  • Een efficiënte en effectieve structuur;
  • Eén herkenbaar gezicht naar binnen en naar buiten voor de eerstelijnszorg in de regio.

Voor meer informatie ga naar www.onzehuisartsen.nl