De mens staat centraal bij alles wat Menzis doet. Individuele verzekerden rekenen op ons in de vaak moeilijke momenten dat ze zorg nodig hebben. Werkgevers zien hun kosten en verantwoordelijkheid voor verzuim en zorg van werknemers groeien. Het intermediair moet kansen zien te vinden in de nieuwe Basisverzekering. Menzis neemt hun zorg over en biedt concrete oplossingen. Onze klanten weten zich goed geholpen.
 

Goede zorg leveren is het doel, winst maken het middel 
Wij vinden dat iedereen in Nederland toegang moet hebben tot goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Als Onderlinge Waarborg Maatschappij investeert Menzis haar winst in het realiseren van dat doel. Onze resultaten worden geïnvesteerd in projecten voor zorginnovatie of preventie én we geven ze terug aan onze verzekerden, in de vorm van betaalbare premies.
 

Schaalgrootte met behoud van regionale verankering
In tijden van vergrijzing, schaarser wordende zorg en veranderende wetgeving vinden verzekerden bij Menzis een veilige paraplu. Wij kunnen als slagvaardige en efficiënte organisatie meer betekenen voor onze verzekerden. Als grote speler kunnen wij scherp onderhandelen en baanbrekend samenwerken met zorgaanbieders. Menzis is een partij die staat en van zich laat horen in Den Haag. Tegelijkertijd zijn wij met onze vestigingen in de regio dicht bij onze verzekerden en kennen we hun behoeften.
De dagelijkse ervaringen van onze verzekerden in de zorg zijn leidraad voor onze keuzes.  
 

Innovatieve oplossingen om goede zorg ook in de toekomst te garanderen
 

Lees hier meer over de Menzis initiatieven op de website www.menzis.nl.