Waar kunnen wij u mee helpen?

Over Zozijn Kind & Jeugdhulp

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem kunnen voor zorg, ondersteuning en behandeling terecht bij Zozijn. Dit kan thuis, op school, bij de kinderopvang, op het orthopedagogisch centrum of op een andere plek waar het kind verblijft.

De medewerkers van Zozijn sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind, het gezin en hun netwerk. Zij werken op basis van het gezinsgerichte ontwikkelingsmodel. Ons motto: "Zo gewoon waar mogelijk, waar nodig met extra zorg en ondersteuning." Met de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren als focus biedt Zozijn maatwerk waarbij het gezin de regie heeft over de ondersteuning.

Meer informatie

 • Vanuit het gezinsgericht ontwikkelingsmodel:

  • Aansluiten bij vragen van ouders
  • Regie ligt bij het gezin
  • Oplossingsgericht
  • Methodisch
  • Versterken van het sociale netwerk

  Eigen kracht stimuleren:

  • deelname aan het gewone leven
  • zelfredzaamheid bevorderen
  • vooral kijken naar wat wél kan!
  • De dialoog aangaan
  • Specialistische kennis en werkwijzen:
      – Diagnostisch onderzoek
      – Orthopedagogische behandeling 
      – Inzet verschillende methodieken
  • Familie & netwerk
  • Scholen & kinderopvang
  • Professionele organisaties
  • (Kinder)artsen
  • Wijk- en sociale teams
  • Vrijwilligers binnen verenigingen, buurt of wijk
 •  Klik hier voor onze informatiefolder

Team

Ineke Stuve
zorgbemiddelaar

Tel: 06 511 75 927

Gertie te Dorsthorst
zorgbemiddelaar

Tel: 06 134 65 243

Abco Neerhof
manager

Tel: 06 514 97 165