Historie

De wortels van dit gezondheidscentrum zijn gelegen in het besluit om het ziekenhuis in Didam te sluiten. Dit besluit is genomen in 1966 en is begin 1968 ingegaan. Tegen het besluit is veel geprotesteerd, men moest immers helemaal naar Zevenaar.

Een aantal notabelen hebben het initiatief genomen om een deel van de medische zorg in Didam te behouden. Zij ontwikkelden een gezondheidscentrum waarin werkzaam waren 1 huisarts, 1 vroedvrouw en 1 wijkverpleegkundige die gedetacheerd was vanuit de provinciale kruisvereniging. Dit is bij notariële akte van 2 mei 1968 vastgelegd. Daarnaast waren er afspraken met medisch specialisten die regelmatig in het gezondheidscentrum spreekuur hielden. In de loop van de tijd bleek dit toch lastig te organiseren en zijn de medisch specialisten vertrokken uit het centrum.

Het gezondheidscentrum was eerst gehuisvest in het Albertusgebouw, later is er in de jaren 80 een nieuw centrum gebouwd tegen het Albertusgebouw aan en sinds 10 jaar zitten we in dit prachtige pand.

In de loop van de tijd is het aantal disciplines gegroeid van 3 naar 28 en is het totaal aan aantal medewerkers opgelopen naar meer dan 70.

Het gezondheidscentrum is het oudste van Nederland maar met alle disciplines ook een van de grootste. Naast een apotheek, 7 huisartsen en fysiotherapeuten zijn er werkzaam een cesar oefentherapeut, COPD verpleegkundige, Diabetesverpleegkundige, dietist, ergotherapeut, logopedisten, pedicure, podotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, tandarts, verloskundigen, praktijkondersteuners huisartsen op het terrein van de GGZ, jeugd GGZ en ouderenzorg. Ook huisvesten we 2 organisatie op het terrein van bloedafname, een consultatiebureau, huidzorg, orthopedisch schoenmaker, Zozijn, trombosedienst, uitleen servicepunt, twee thuiszorginstellingen en Sonozorg.

Al deze medewerkers zijn deskundig, professioneel en gericht op samenwerking om te komen tot een integrale en afgestemd zorgaanbod aan de inwoners van Didam.