Het Oncologie Netwerk Didam is een samenwerkingsverband tussen verschillende hulpverleners die in het gezondheidscentrum gevestigd zijn.

Gezamenlijk bieden we kwalitatief hoogstaande, laagdrempelige en snel beschikbare zorg aan volwassen cliënten met kanker, uit Didam en omgeving. Deze zorg kan zowel tijdens als na de afloop van de medische behandeling van kanker ingezet worden in zowel de curatieve als de palliatieve fase. De kracht van het netwerk is de onderlinge samenwerking, de korte lijntjes, het kunnen aanbieden van gespecialiseerde zorg dichtbij huis en de aandacht voor de directe omgeving/ mantelzorger(s) van de cliënt met kanker.

In ons netwerk zetten we de cliënt met kanker centraal.  We bieden persoonsgerichte zorg aan en sluiten aan op de persoonlijke behoeften/hulpvraag van de cliënt. Deze hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende gebieden; lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren. Naast dat we aandacht hebben voor wat er niet meer gaat, de klachten en de beperkingen, hebben we ook aandacht voor de mens zelf. Het uitgangspunt van de behandeling zijn de veerkracht en de mogelijkheden die de cliënt heeft en hetgeen wat hun leven betekenisvol maakt. We vinden het belangrijk dat de cliënt mede richting kan geven aan de wijze waarop de beschikbare zorg ingezet gaat worden.

Naast het begeleiden van de cliënt met kanker is er ook aandacht voor de directe omgeving/ mantelzorger(s) van de cliënt. De mantelzorger wordt betrokken bij de behandelingen en wordt gedurende het traject begeleid indien hier behoefte aan is.
Het netwerk werkt nauw samen met verwijzers uit het gezondheidscentrum en daarbuiten.

Informatiefilm patiënten

In samenwerking met:

Meer informatie

Alle huisartsenpraktijken in Didam:

 • Huisartsen:
  De huisarts heeft een belangrijke rol in de verschillende fasen van het (oncologisch) zorgtraject als continue factor en gesprekspartner voor de oncologische cliënt.  In overleg met u kan de huisarts u binnen de huisartsenpraktijk doorverwijzen naar een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).
 • Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH GGZ):
  De POH GGZ geeft hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk zoals depressie, angst, omgaan met spanning, slaapproblemen, terugkeer naar werk, cognitieve problemen, intimiteit, seksualiteit, zingeving en rouw- en verliesverwerking.

Diëtist:
De diëtist geeft voorlichting en adviezen aan oncologische cliënten over een optimale voedingsinname bij en na kanker.

Ergotherapeut:
De ergotherapeut geeft voorlichting en adviezen in de thuissituatie gericht op het verbeteren van de energieverdeling en de balans tussen belasting belastbaarheid, optimaliseren van de uitvoering van dagelijkse handelingen en geeft advies en begeleiding aan de mantelzorger.

Fysiotherapie

 • Oncologiefysiotherapeut:
  De oncologiefysiotherapeut wordt ingezet bij pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/spierkracht en een verminderde balans.
 • Psychosomatische fysiotherapeut:
  De psychosomatische fysiotherapeut wordt ingezet wanneer u last heeft van slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, spanningsklachten, verminderd vertrouwen in uw eigen lichaam, bewegingsangst, pijn en ademhalingsproblemen.

Oedeem fysiotherapie:

Deze therapie wordt gestart wanneer er sprake is van lymfeoedeem, klachten door littekens en hematomen en verharding van huid en onderhuids bindweefsel.
Hiervoor kunt u terecht bij:

Oedeemfysiotherapeut:
De oedeemfysiotherapeut wordt naast het bovenstaande ook ingezet wanneer er sprake is van een verminderde beweeglijkheid door verhoogde spierspanning/ bewegingsbeperking van gewrichten.

Psycholoog:
De psycholoog begeleidt oncologische patiënten bij vermoeidheid, stemmingsklachten en angstklachten en geeft ondersteuning op emotioneel en psychosociaal gebied.

Thuiszorg:
De thuiszorgorganisaties binnen het gezondheidscentrum bieden zorg in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn aan de oncologische cliënt. De thuiszorgteams hebben ook een signalerende functie. Zowel op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied geven zij advies en voorlichting.

Psychosociaal therapeut: De psychosociaal therapeut begeleidt oncologische patiënten bij vermoeidheid, stemmingsklachten en angstklachten en geeft ondersteuning op emotioneel en psychosociaal gebied.

Zorgaanbod

De behandeling van kanker kan zowel in de curatieve (in opzet genezend) als de palliatieve (begeleiden in fase wanneer curatieve behandeling niet meer mogelijk is) fase gestart worden.
In alle fasen hebben nemen we u als mens, voor uw (veer)- kracht, uw mogelijkheden en hetgeen wat uw leven betekenisvol maakt, als uitgangspunt. We vinden het belangrijk dat u mede regie blijft houden over de wijze waarop de beschikbare zorg ingezet gaat worden.
Aan de hand van uw hulpvraag stellen we samen met u doelen op. In ons netwerk kunt u zoal terecht met hulpvragen rondom lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren.

Tevens is er aandacht voor uw directe omgeving/ uw mantelzorger(s). Deze worden betrokken bij de behandelingen en ze worden gedurende het traject begeleid.
De behandeling vindt plaats in het gezondheidscentrum Didam of bij u aan huis.

 Zorgaanbod van alle huisartsenpraktijken in Didam:

 • Zorgaanbod huisartsen:
  Alle huisartsen in Didam zijn betrokken bij het oncologienetwerk. Zij hebben een belangrijke rol in de verschillende fasen van het (oncologisch) zorgtraject als continue factor en gesprekspartner voor hun patiënt. Zij hebben de oncologische patiënt veel te bieden: een generalistische en ziekte-overstijgende persoonsgerichte benadering, een goede beschikbaarheid/bereikbaarheid, en overzicht over en toegang tot een netwerk van eerstelijns- (en zo nodig tweedelijns-) zorgverleners.
 • Zorgaanbod praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)
  De diagnose kanker, de behandeling en het verloop, kunnen problemen geven die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten en ook problemen die te maken hebben met andere mensen, bijvoorbeeld de zorgen over uw partner, kinderen. Kanker heeft helaas vaak zogenoemde psychosociale gevolgen. Voorbeelden hiervan zijn: aanpassingsmoeilijkheden na kanker, depressie en angst voor terugkeer van kanker, omgang met spanning en slaapproblemen, terugkeer naar werk en cognitieve problemen (bijvoorbeeld denken, geheugen en aandacht), intimiteit en seksualiteit, rouw en verliesverwerking, zingeving. De Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg  (POH GGZ) kan u begeleiding bieden bij deze problemen. Samen met uw huisarts kunt u bekijken of verwijzing naar de POH GGZ u kan helpen.

Zorgaanbod diëtist (Voeding & Dieet Plus):

Als diëtist geef ik u voedingsadvies op maat, afgestemd op uw situatie, wensen en behoeften.
De rol van voeding is bij uw behandeling erg belangrijk. Het is bekend dat voeding een positief effect heeft op de behandeling van kanker: minder (klachten van) bijwerkingen, minder complicaties, een stabieler gewicht, minder spiermassa (conditie) verlies en betere uitkomsten na einde behandeling. Het leidt tot een verbetering van uw kwaliteit van leven.

Als diëtist help ik u graag bij de problemen ten gevolge van (de behandeling van) kanker.  Klachten waar de diëtist u bij kan helpen zijn: onbedoeld gewichtsverlies, snelle verzadiging, spiermassa verlies, verminderde eetlust, veranderde smaak- en reuk, misselijkheid/ braken, droge mond, kauw- en slikproblemen, passage klachten (slokdarm, maag-/darmstelsel), gewichtstoename, vermoeidheid, voeding bij een stent, zuurbranden, obstipatie/diarree en aanvullende drinkvoeding.

Zorgaanbod ergotherapeut (Snel Ergotherapie):

Veel gehoorde beperkingen bij kanker zijn vermoeidheid, pijn, verminderde mobiliteit en cognitieve problemen. Iedereen is anders en daarom bekijk ik, vanuit de ergotherapie, samen met u waar uw wensen en behoeften liggen. We kunnen onder andere kijken naar een goede dagstructuur en we kunnen zoeken naar een manier waarop u uw activiteiten op een energiebesparende manier kunt uitvoeren. Ook kunt u advies krijgen over de verschillende mogelijkheden betreffende voorzieningen en aanpassingen. Zo kunt u efficiënt met uw energie om gaan en kunt u zelf bewust bepalen wat u niet, maar vooral ook wat u wel wilt doen. U houdt de regie in eigen hand.

Daarnaast is er ook aandacht voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. Ook hier geldt dat er gekeken wordt hoe de mantelzorger u het beste kan ondersteunen in de dagelijkse handelingen, dit kan op een gegeven moment ook overgaan naar overname van de dagelijkse handelingen en hoe dit op een efficiënte en comfortabele manier, voor u, uit te voeren. Zo kunt u uw energie bewaren voor de dingen die ertoe doen.

Zorgaanbod oedeem- fysiotherapie:

 • Zorgaanbod oedeemfysiotherapie (Fysiotherapie Didam):
  Als oedeemfysiotherapeut ben ik al vele jaren betrokken bij de behandeling van patiënten met kanker. Tijdens en na de behandeling van kanker kunnen verschillende klachten optreden zoals lymfeoedeem, polyneuropathie, misselijkheid, klachten door littekens en hematomen, verharding van huid en onderhuids bindweefsel en een verminderde beweeglijkheid van gewrichten. Dit zijn klachten waarvoor u bij mij terecht kan.
  Naast manuele lymfedrainage en littekenmassage richt de oedeemfysiotherapeut zich  ook op een aantal andere behandelmethodes zoals mobilisaties van gewrichten, fasciatherapie en lymfetaping. Ik pas oedeemfysiotherapie toe om te zorgen dat het oedeem wordt afgevoerd, littekens beter herstellen, verharde weefsels zachter worden en hematomen verminderen.Lymfetaping is erg geschikt om lymfedrainage te ondersteunen. De speciale curetape heeft dezelfde elasticiteit als de huid en kan met een speciale techniek worden aangelegd, zodat lymfevocht versneld kan worden afgevoerd. Lymfetaping kan ingezet worden bij alle hier boven genoemde klachten die op kunnen treden bij kanker. Wanneer er therapeutische elastische steunkousen moeten worden aangemeten dan stuur ik mijn patiënten door.

Zorgaanbod oncologiefysiotherapeut (Fysiotherapie Didam):

Als oncologiefysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met kanker. Veel voorkomende klachten die bij kanker op kunnen treden en waarmee u bij mij terecht kan zijn: pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/spierkracht en een verminderde balans.
Mijn behandeling stem ik af op de doelen die we samen opgesteld hebben aan de hand van uw hulpvraag. In mijn behandeling gebruik ik mobiliserende technieken, oefentherapie, en massagetherapie om de behandeldoelen te bereiken.

Ik bied het programma ‘Training op Maat’ aan voor volwassen oncologische patiënten die actief bezig willen zijn met hun fitheid rondom de medische behandeling voor kanker. Er kan deelgenomen worden aan het programma om uw conditie tijdens de behandelingen voor kanker zoveel mogelijk te behouden, u prettiger te voelen tijdens en na de behandelingen voor kanker en om uw conditie, na de behandelingen voor kanker, weer op te bouwen. Het programma bestaat uit een individueel trainingsprogramma met daarin oefeningen voor het behouden/verbeteren van de spierkracht, mobiliteit, het uithoudingsvermogen en het evenwicht.

Zorgaanbod psychosomatisch fysiotherapeut (Fysiotherapie Didam):

Als psychosomatisch fysiotherapeut word ik bij de behandeling van patiënten met kanker meestal ingezet wanneer er naast lichamelijke klachten ook klachten zijn opgetreden op psychisch en sociaal vlak.

Ik kan ingeschakeld worden wanneer u last heeft van slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, spanningsklachten, verminderd vertrouwen in uw eigen lichaam, bewegingsangst, pijn en ademhalingsproblemen. Ik bied ondersteuning bij de heropbouw van uw lichamelijke, mentale en emotionele kracht- de veerkracht die u nodig heeft om het leven in al zijn intensiteit te ervaren.
In mijn behandeling gebruik ik verschillende behandelmethodes zoals ontspanningstherapie, pijneducatie en ademhalingstherapie.

Zorgaanbod psycholoog
(Psychologenpraktijk Steigenga):
(Psychologenpraktijk Van den Nouweland & Sweers):

Het krijgen van de diagnose kanker is vaak een zeer ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis, wat veelal gepaard gaat met angst, onzekerheid en verlies van sociale en maatschappelijke rollen. Als gevolg hiervan kunnen stemmingsklachten, angstklachten en andere psychosociale problemen ontstaan. De psycholoog biedt begeleiding en/of behandeling bij het omgaan met deze klachten.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Uitleg en informatie over de psychologische- en sociale gevolgen van kanker (psycho-educatie).
 • Leren omgaan met kanker en de gevolgen ervan. Hierbij kan gericht worden op acceptatie en/of het verbeteren van copingvaardigheden.
 • Het verbeteren van stemmingsklachten en/of het hanteren van angstklachten middels cognitieve gedragstherapie.
 • Behandeling gericht op traumaverwerking (EMDR) wanneer er sprake is geweest van een traumatische ervaring, die reeds van grote invloed is op uw dagelijks leven.

Zorgaanbod thuiszorg (STMG en Sensire):

In Didam zijn er vanuit het gezondheidscentrum twee grote thuiszorgorganisaties, STMG en Sensire, betrokken bij de zorg voor de oncologische cliënt. De thuiszorgteams met (gespecialiseerd) verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en verzorgenden geven u informatie, advies en ondersteuning bij de oncologische en palliatieve zorg. Zij kunnen u helpen om de zorg te kiezen die het beste bij u en uw situatie/ omgeving past. Er is een goede afstemming met andere zorgverleners.

Het kan zijn dat u vragen heeft waar u bij uw arts of specialist nog niet aan toe was. Als daar behoefte aan is kan de gespecialiseerde wijk/ oncologie- verpleegkundige op huisbezoek komen om met u en als u dat wilt, uw naasten te praten, om antwoord te geven op uw vragen en/of oplossingen te zoeken voor uw problemen.
Beide organisaties bieden palliatief/terminale zorg. Dit is gespecialiseerde zorg aan huis, in de laatste fase van het leven. Deze zorg wordt geboden wanneer er medisch gezien geen genezing meer verwacht wordt. Als u ervoor kiest om thuis te sterven ondersteunen beide thuiszorgorganisaties u en uw naasten naar wens. Zij dragen er zorg voor de kwaliteit van uw leven in deze periode zo hoog mogelijk te behouden. De wijkverpleegkundige / gespecialiseerde verpleegkundige palliatieve zorg kan u helpen met zorg, met het beantwoorden van vragen en het zoeken naar mogelijke oplossingen voor psychische, sociale en lichamelijke problemen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het regelen van praktische zaken, zoals het regelen van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hoog/laag bed.

Wanneer u door of naast uw ziekte ook andere klachten ervaart, kunt u ondersteuning krijgen van gespecialiseerde verpleegkundigen zoals longverpleegkundigen, wondverpleegkundigen, stomaverpleegkundigen en hartfalenverpleegkundigen. Ook wanneer u nachtzorgmomenten nodig heeft kan dat ingezet worden. Beide thuiszorgteams zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorgaanbod psychosociaal therapeut:

Het krijgen van de diagnose kanker is vaak een zeer ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis, wat veelal gepaard gaat met angst, onzekerheid en verlies van sociale en maatschappelijke rollen. Als gevolg hiervan kunnen stemmingsklachten, angstklachten en andere psychosociale problemen ontstaan. De psychosociaal therapeut biedt begeleiding en/of behandeling bij het omgaan met deze klachten.

De behandeling kan bestaan uit:

· Uitleg en informatie over de psychologische- en sociale gevolgen van kanker (psycho-educatie).

· Leren omgaan met kanker en de gevolgen ervan. Hierbij kan gericht worden op acceptatie en/of het verbeteren van copingvaardigheden.

· Het verbeteren van stemmingsklachten en/of het hanteren van angstklachten middels cognitieve gedragstherapie.

· Behandeling gericht op traumaverwerking (onder andere EMDR) wanneer er sprake is geweest van een traumatische ervaring, die reeds van grote invloed is op uw dagelijks leven.

Gezondheidscentrum Didam
Panhuis 52
6941 BZ Didam
0316 224159
http://www.gcdidam.nl/

Fysiotherapie Didam
(oedeemtherapie, oncologische fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie)
0316 221156
https://www.fysiotherapiedidam.nl/
Info@fysio-didam.nl

Voeding & Dieet Plus
Nicole van den Boom 06-51206041

https://voedingendieetplus.nl 
Didam@voedingendieetplus.nl

Psychologenpraktijk Van den Nouweland & Sweers
Deken Reuvekamplaan 4
6941 AN Didam
Tel. 0316-229074 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren)

 https://www.psychologenpraktijk.org

 psycholoogdidam@hotmail.nl 

Snel Ergotherapie
Karen Snel 06 42149763
https://www.snel-ergotherapie.nl

 info@snel-ergotherapie.nl 

STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland)
088 032 1641 (24 uur per dag bereikbaar)
 team.didam@stmg.nl 

 team.palliatievezorg@stmg.nl 

Sensire Wijkzorg:
Gespecialiseerd verpleegkundigen oncologie en palliatieve zorg
Ine Barnhoorn 06-10651286, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg

 i.barnhoorn@sensire.nl 
Charelle van Ee 06-22069411, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg

 c.vanee@sensire.nl 

Psychosociaal therapeut

Reinier Consultancy

Zandweg 11

6942 JE DIDAM

Tel. 06-13313752 (ook buiten kantooruren bereikbaar)

reinier@reinierconsultancy.nl

www.reinierconsultancy.nl

Over ons

Alle huisartsenpraktijken in Didam:
De huisartsenpraktijken in Didam, waaronder ook huisartspraktijk ‘Het Doktershuis’ buiten het Gezondheidscentrum, staan voor geïntegreerde, excellente zorg onder één dak; zorg die gericht is op de zorgvraag van de patiënt en laagdrempelig aangeboden wordt. Samen hebben we veel kennis over de zorg, stemmen deze onderling af en delen deze met elkaar en onze omgeving. Dit bereiken wij als Gezondheidscentrum door korte lijnen onderling, preventie, innovatie, kwalitatief efficiënte zorg en goede bereikbaarheid voor alle inwoners van Didam en omstreken.

Diëtist:

Nicole van den Boom is sinds 2000 afgestudeerd als allround diëtist. Sinds 2009 heeft ze haar eigen diëtistenpraktijk Voeding & Dieet Plus in het gezondheidscentrum in Didam. De afgelopen jaren heeft zij veel ervaringen opgedaan, met veel verschillende disciplines samengewerkt en verschillende zorgprogramma’s/samenwerkingsverbanden opgericht.

Nicole vindt het een grote meerwaarde om samen met hun paramedische collega’s in een oncologie netwerk samen te werken. Ze zijn aangesloten bij de beroepsvereniging (NVD) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit register hanteert strenge kwaliteitseisen.

Ergotherapeut

Karen Snel is sinds 2003 afgestudeerd als ergotherapeut. Sinds 2006 heeft zij haar eigen ergotherapiepraktijk Snel Ergotherapie in gezondheidscentrum Didam. De afgelopen jaren heeft zij veel ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen en met de samenwerking met de verschillende (paramedische) hulpverleners. In de afgelopen jaren heeft Karen zich meer verdiept en gespecialiseerd in de behandeling van de oncologische cliënt. Het streven is om samen met de andere hulpverleners een zo compleet mogelijke behandeling en zorg aan de oncologische cliënt en mantelzorger te kunnen bieden. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en zij  staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.

Fysiotherapeuten

Ellen Bekema werkt al langer dan 25 jaar bij Fysiotherapie Didam. In 1988 is zij afgestudeerd als Oedeemfysiotherapeut. Ellen heeft al meer dan 25 jaar een passie voor het werken met oncologische patiënten en ze hoopt dit tot haar pensionering te mogen doen.

Manon Hoftiezer is sinds 2006 werkzaam als algemeen fysiotherapeut. Door haar eerdere werkzaamheden op de chronische pijnafdeling in een revalidatiecentrum is zij in aanraking gekomen met de psychosomatische kijk op klachten. In 2011 heeft zij haar specialisatie tot Master Psychosomatische fysiotherapie afgerond en sindsdien begeleid ze met veel plezier cliënten met psychosomatische klachten. Manon is sinds 2016 werkzaam bij Fysiotherapie Didam.

Marlous Gerritsen werkt sinds 2009 als fysiotherapeut bij Fysiotherapie Didam. In 2011 is zij afgestudeerd als Oncologiefysiotherapeut. Haar hart ligt bij het programma ‘training op maat’ wat aangeboden wordt aan volwassen oncologische patiënten die actief bezig willen zijn met hun fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.

Alle fysiotherapeuten zijn in ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie. Ellen Bekema is ingeschreven in het deelregister oedeemfysiotherapie, Manon Hoftiezer in het deelregister psychosomatische fysiotherapie en Marlous Gerritsen in het deelregister oncologiefysiotherapie. Zij voldoen allen aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen. Om hun kennis up-to-date te houden volgen zij scholingen en zijn zij aanwezig bij symposia/congressen. Vanaf 2014 is de praktijk aangesloten bij Stichting Onconet.

Marijke Sweers werkt sinds 1994 als psycholoog in Didam. Zij is GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog en cognitief gedragstherapeut.
Ook werkt ze met EMDR voor de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.
In de psychologenprkatijk, die zich vlak bij het gezondheidscentrum bevindt, behandelt zij zowel jongeren (vanaf 18 jaar), volwassenen als ouderen die behoefte hebben aan psychologische hulp

.

Reinier Janssen werkt al sinds 2005 als therapeut in Didam. Hij is HBO+ opgeleid als Integratief Psychotherapeut (ECP registratie). Werkt o.a. met EMDR, CT en hypnotherapie. Afhankelijk van de problematiek zoals de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. In principe is de behandeling in de praktijk maar kan in bijzondere gevallen ook op een andere locatie plaatsvinden. Doelgroep: jongeren en volwassenen.

Om gebruik te kunnen maken van de zorg die wordt aangeboden door de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij het Regionaal Oncologie Netwerk Didam, kan een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig zijn. Over de vergoedingen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende hulpverleners.
De behandeling vindt plaats in het gezondheidscentrum en indien nodig kan de zorg ook aan huis verleend worden.