Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. In Gezondheidscentrum Didam wordt de GLI Slimmer aangeboden, waarmee onze begeleiders al enige jaren goede ervaringen hebben. De gecombineerde leefstijlinterventie Slimmer richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om type 2 diabetes, hypertensie en hypercholesterolemie te voorkomen.

Als u wilt deelnemen aan GLI Slimmer dan moet u verwezen worden door uw huisarts. U kan met uw huisarts hierover contact opnemen.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?


De gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. U krijgt advies over gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Voor wie is de GLI Slimmer?


GLI Slimmer is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico, gerelateerd aan gewicht. Uw huisarts kan u doorverwijzen voor GLI Slimmer en blijft betrokken gedurende de begeleiding. De zorgverlener van GLI Slimmer stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Criteria

  • BMI ≥ 25 met co-morbiditeit (Diabetes mellitus, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol gehalte, hart- en vaatziekten).
  • BMI ≥ 30
  • Voldoende motivatie om het complete programma van 2 jaar te doorlopen.

Inhoud programma

Het GLI Slimmer programma duurt 2 jaar en bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van 6 maanden en een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning. De uitvoering is in handen van een leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut. Het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl staat centraal in het GLI Slimmer programma. Hiervoor worden verschillende methoden en technieken ingezet, zoals het stellen van doelen (via het Persoonlijk actie- en ideeënplan SLIMMER), motivational interviewing en het vergroten van vaardigheden door oefening.

Begeleiders GLI Slimmer

Nicole van den Boom, dietist en leefstijlcoach, Voeding & Dieet Plus

http://www.voedingendieetplus.nl/

Ard Nikkels, fysiotherapeut en leefstijlcoach, Fysiotherapie Didam

https://www.fysiotherapiedidam.nl/