0316 - 22 41 59

info@gcdidam.nl
Hulpverlenerspaspoort
,
Hoe zit dit paspoort eruit?

 

Op de voorzijde staat het logo van het Geriatrienetwerk Didam en is er ruimte om de naam van de cliŽnt in te vullen. 

 

Op de achterzijde noteren de hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling of de zorg van een cliŽnt hun gegevens. 

Wie maken er gebruik van? 

Hulpverleners en zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling of zorg van een oudere
client wonend in Didam.

 

Waar vind ik het hulpverlenerspaspoort? 
Bij de informatiebalie in het atrium van het Gezondheidscentrum Didam, Panhuis 52. 

 

Wat is het doel van deze kaart? 

Door dit paspoort in te vullen weten hulp- en zorgverleners van elkaars betrokkenheid bij
de hulpverlening en kunnen elkaar zonodig snel en effectief bereiken.
 
Waar laten we het paspoort? 
De kaart past precies in het mapje waar ook het ponskaartje en de afsprakenkaart van het
ziekenhuis zitten.
 
Heeft u nog vragen over dit hulpverlenerspaspoort? 
Mail dan uw vraag naar:  geriatrienetwerkdidam@gmail.com