0316 - 22 41 59

info@gcdidam.nl

Zozijn

Kind & Jeugdhulp

Panhuis 52

6941 BZ Didam

 

Eerste etage, kamernummer. 1.13

 

Tel: 06 - 134 652 43

 

,

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem kunnen voor zorg, ondersteuning en behandeling terecht bij Zozijn. Dit kan thuis, op school, bij de kinderopvang, op het orthopedagogisch centrum of op een andere plek waar het kind verblijft. De medewerkers van Zozijn sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind, het gezin en hun netwerk. Zij werken op basis van het gezinsgerichte ontwikkelingsmodel. Ons motto: "Zo gewoon waar mogelijk, waar nodig met extra zorg en ondersteuning." Met de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren als focus biedt Zozijn maatwerk waarbij het gezin de regie heeft over de ondersteuning.

 

Hoe doen we dat?
Vanuit het gezinsgericht ontwikkelingsmodel:
• Aansluiten bij vragen van ouders
• Regie ligt bij het gezin
• Oplossingsgericht
• Methodisch
• Versterken van het sociale netwerk
• Eigen kracht stimuleren:
   - deelname aan het gewone leven
   - zelfredzaamheid bevorderen
   - vooral kijken naar wat wél kan!

 

Onze deskundigheid
• De dialoog aangaan
• Specialistische kennis en werkwijzen:
   - Diagnostisch onderzoek
   - Orthopedagogische behandeling 
   - Inzet verschillende methodieken

 

Brede samenwerking met
• Familie & netwerk
• Scholen & kinderopvang
• Professionele organisaties
• (Kinder)artsen
• Wijk- en sociale teams

• Vrijwilligers binnen verenigingen, buurt of wijk

 

Voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben


Zozijn Kind & Jeugdhulp
www.zozijn.nl

Contact: Ineke Stuve, zorgbemiddelaar             M: 06 511 75 927
              Gertie te Dorsthorst, zorgbemiddelaar M: 06 134 65 243
              Abco Neerhof, manager                       M: 06 514 97 165

 Klik hier voor onze informatiefolder.